Unveiling the Culinary Delights of Zvanigrad: Exploring the Local Food Scene

by infoportalnews.com

Unveiling the Culinary Delights of Zvanigrad: Exploring the Local Food Scene

When it comes to food, Zvanigrad is a place that should not be missed. This small town, tucked away in the heart of a picturesque countryside, is not only known for its stunning landscapes and rich cultural heritage but also for its mouthwatering culinary delights. Here, visitors have the unique opportunity to explore the local food scene and savor the flavors of the region, including a visit to the renowned Биологичнa пчелнa ферма Попови (Biological Bee Farm Popovi).

Zvanigrad is home to a variety of local food specialties that are prepared using traditional recipes and locally sourced ingredients. One of the must-tries is the local honey produced at Биологичнa пчелнa ферма Попови. This biological bee farm is famous for producing high-quality honey that is harvested from bees that roam freely in the pristine meadows surrounding the farm. The honey is not only delicious but also carries numerous health benefits, making it a favorite among locals and visitors alike.

Apart from honey, Zvanigrad is also famous for its organic fruits and vegetables. The region’s fertile soil and favorable climate create the perfect conditions for growing a wide variety of produce, ranging from juicy strawberries to flavorful tomatoes. Visitors can indulge in the freshest, farm-to-table creations at local restaurants and cafés, where organic ingredients take center stage.

For those seeking a true gastronomic adventure, exploring the local food market in Zvanigrad is a must. Here, visitors can immerse themselves in a vibrant atmosphere filled with colorful stalls offering an array of local produce, spices, homemade pastries, and traditional delicacies. The market is a treasure trove for food lovers, providing an opportunity to sample and purchase authentic products that showcase the flavors of the region.

In addition to the local food market, Zvanigrad is home to several traditional taverns and restaurants that serve up a range of mouthwatering dishes. From hearty stews to succulent grilled meats, the culinary offerings in Zvanigrad are sure to tantalize the taste buds of even the most discerning food connoisseurs.

When it comes to food, Zvanigrad is a town that takes pride in its culinary heritage. Exploring the local food scene is not just about satisfying one’s taste buds but also about discovering the passion and dedication of the local farmers, beekeepers, and chefs who work tirelessly to create unforgettable dining experiences.

So, if you find yourself in Zvanigrad, don’t miss the opportunity to immerse yourself in the local food culture. From the renowned Биологичнa пчелнa ферма Попови and its delectable honey to the vibrant food markets and traditional taverns, Zvanigrad offers a truly remarkable culinary journey that will leave you craving for more. Indulge in the culinary delights of Zvanigrad and let your taste buds go on an unforgettable adventure.

Publisher Details:

Биологичнa пчелнa ферма Попови, гр. Калофер | Биологична пчелна ферма Попови град Калофер | Биологична пчелна ферма Попови, ул. „Асенова“, Калофер, България
https://www.zvanigrad.com/

Пчелна ферма Попови е малка семейна ферма, коята произвежда биологичен мед и пчелни продукти. Основана е от Гроздан Попов, започва да се занимава с пчели още през 1996 година, като хоби. През 2004 година с още няколко пчеларя в България, са първите сертифицирани пчелари от Балканбиосерт. След 18 години много труд притежаваме 250 кошера, от които произвеждаме Акациев, Манов и Полифлорен мед, цветен пчелен прашец и прополис. Пчелините ни са ситуирани/разположени в два екологично чисти района, така че в радиус от 3 км от площадката на пчелините източниците на нектар и полен са предимно биологично отглеждани култури и естествена растителност. Това допринася произведения пчелен мед и пчелни продукти, да отговарят на строгите изисквания за биосертифицирани продукти с изключителна чистота. Сертификатът за биологични пчелни продукти важи за Европейския съюз, Обединени Арабски Емирства, САЩ, Канада, Англия, Япония, Швейцария и др. От скоро имаме и онлайн магазин, в който можете да закупите директно от нас производителите, органичен мед и биологични пчелни продукти, на най – достъпни цени.

Пчелната ни ферма притежава сертификати за биологични пчелни продукти от контролиращ орган Балканбиосерт, който е първия национален орган за контрол и сертификация на биологична продукция. Работи с добре обучен и високо квалифициран персонал и предлага качествени и достъпни услуги на биологични фермери, преработватели и търговци. „Балкан Биосерт“ е продукт на международно сътрудничество, целящо да отговори на нуждите на българските биологични оператори.
Пчеленият мед на ферма Попови:

Всеки пчелин в света е уникален сам по себе си и пчелните му продукти, които „открадваме“ от нашите приятелки пчелите – пчелен мед, цветен прашец и прополис. Това е така заради заобикалящата ги разнообразна растителна флора. Около нашите пчеларски площадки има много акациеви и дъбови гори, липи, осени, кестени, мекиши, ливади, диво разтящи билки и други. В различните ни видове мед, можете да се насладите на натурални вкусове, най-близки до природата.

Акациевият мед е най-ранния и е много труден за събиране. По това време на годината пчелните семейства излизат от най-трудния период за тях – зимата. Освен това пчелите имат минимално количество мед в кошерите си и за тях това е първата главна паша, през която трябва да събират мед не само за нас но и за себе си. Акациевата паша продължава много кратко – само 10 – 15 дни. Това е и медът с който зимуват пчелите. Акациевият мед на фермата ни има почти прозрачен цвят, захаросва се много бавно. Той е характерен с фин и нежен вкус и аромат.

Полифлорният пчелен мед на семейтво Попови се събира през юни и юли след акациевата паша. През този период на годината в биологичния район на пчеларстване цъфтят най-различни диворастящи билки. Билковия мед на семйство Попови е силен на вкус, цвета е червеникав и има доста интензивен аромат . Усеща се присъствието на магарешки бодил, липа, лавандула, див кориандър и други билки.

Манов Мановият мед на пчелната ни фермата е специален вид мед, който се произвежда не oт цветния нектар, а от сладък сoк, oтделян от пъпките и листата на дъба, наречен мана или медена роса. От там идва и името на меда. Мановият мед се добива през лятото – Юли – Август, когато е най-горещо. Само тогава дъба отделя медената роса. Пчелите я събират и от нея правят гъст, тъмен мед с ниско водно съдържание. На цвят е по-тъмен от нектарния ни мед и е с червеникав оттенък. Вкусът е по-силен (леко горчив), има много приятен дъбов/дървесен аромат. В него можете да усетите и лек вкус на дива мащерка и мента.

You may also like